Warsztaty

Piotra Pytla

"Wszystko czego potrzebujesz by być zdrowym i szczęśliwym człowiekiem masz już w sobie."

WARSZTATY
PAKIETY
KSIĄŻKI
PRZECZYTAJ OPINIE UCZESTNIKÓW

Ostatnia szansa na dołaczenie do końca października 2021

Warsztaty na platformie mindbodyspirit.pl zostaną zamknięte z dalszej sprzedaży. Do końca października istnieje możliwość dołączenia do dowolnego kursu i dostępem bez ograniczeń. Po tym terminie nie będzie już możliwości zakupu.

dni
godzin
minut
sekund

dni

godzin

minut

sekund

Poznaj jeden z warsztatów lub wybierz pakiet

Odzyskanie Duchowego Dziedzictwa

Cykl 3 cotygodniowych, dwugodzinnych spotkań przez internet, na których w części teoretycznej i praktycznej otworzysz w sobie księgę z archiwum wiedzy dotyczącej Twojego “Duchowego Dziedzictwa”, byś przy świadomym odkrywaniu samego siebie i zwiększonym potencjale energetycznym i mentalnym zaczął pisać jej nowe rozdziały.


Warsztaty pozwolą Ci zrozumieć schematy funkcjonowania świadomości w wielowymiarowej energetycznie rzeczywistości, lepiej się w niej zakotwiczać zwiększając responsywność otoczenia i bardziej świadomie w nim percepować, co oznacza większy świadomy wpływ na własne życie i otaczającą rzeczywistość.


W kilku etapach poznasz proste metody pozwalające odzyskać zagubione aspekty oraz uwalniać wzorce, które rozpoznajesz jako negatywne i destruktywne – funkcjonujące w oparciu o schematy działania umysłu, psychiki, ego, podświadomości, ciał subtelnych oraz wibracyjnych powłok, w których się przejawiasz tworząc wielopoziomowe wibracyjne archiwum swojej egzystencji.


Dzięki warsztatom dotrzesz do już istniejącej – dotąd nieodkrytej w sobie biblioteki wiedzy i stworzysz nową w postaci informacji, oraz prostych metod umożliwiających połączenie się w spójny energetyczny, wielowymiarowy MONOLIT między częściami całej istoty na poziomach: materia, energia, duch… Przez co wejdziesz w synergię z tym, co reprezentuje świat ducha – czyli najwyższe wibracyjnie poziomy świadomości, a także wytworzysz mentalne i wibracyjne połączenie w całej istocie kanałów samokomunikacji, abyś był w tej świadomości stale obecny oraz aktywny, aby wyjść z wewnętrznych i zewnętrznych podziałów oraz samoizolacji w celu nawiązania głębokiego kontaktu z samym sobą, poprawy relacji z ludźmi, poprawy zdrowia, sytuacji materialnej.


Ponadto przy prawidłowych ustawieniach struktur umożliwisz sobie wejście w tzw. jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasnoczucie i jasnowidzenie, czyli naturalne cechy każdej aktywnej w swoim potencjale istoty.SZCZEGÓŁY
KUP TERAZ

Epoka Wody - Era Wodnika

SZCZEGÓŁY
KUP TERAZ

Cykl trzech cotygodniowych, dwugodzinnych spotkań przez internet.


Wspólnie wrócimy do praidei tego czym jest istota ludzka, jak funkcjonuje z poziomu duszy oraz ducha, w jakim celu przejawia się istnieniem i jaki to ma wpływ na jej osobisty rozwój, a także ten w skali makrokosmosu.


Warsztat jest ukierunkowany na uruchomienie w istocie prawdziwego odczuwania w obszarze świadomego wchodzenia w emocje i naturalne – pierwotne i zarazem najprostsze sposoby uwalniania ich. – W celu zagospodarowania doświadczaniem każdego aspektu Twojego energetycznego imienia, przez pozwolenie na swobodne przepływanie przez siebie tego co rozpoznajesz w sobie jako wewnętrzny podział istoty na ciemność i światło, lub czego nie jesteś wstanie jeszcze rozpoznać budując wewnętrzne blokady oraz izolację manifestujące się na zewnątrz strachem, bezsilnością, brakiem akceptacji... Ten warsztat ułatwi Ci zrozumienie i scalenie tych potencjałów dzięki samostanowieniu i wielopoziomowej ideowej i energetycznej unifikacji.


Ponadto rozpoznasz czym jest Twoje ciało przyczynowe i jaki ma wpływ na podejmowanie Twoich życiowych decyzji oraz autokreację i wyrażanie się tym co jest Twoją naturą i wolą, a także w matrycy uwspólnienia z całością przez współodczuwanie, współtworzenie i współistnienie jako duchowa, energetycznai fizyczna istota jaką jesteś.


Dowiesz się również jak w prosty sposób korzystać z potencjału energii Ciekłego Światła uruchomionego w wyniku rozpoczęcia się Epoki Wody – tzw. ery wodnika. Zaznajomisz się z tym jak uwzorcować struktury energetyczne tym potencjałem na właściwe przenoszenie informacji rozwojowych po całej istociei obudzić w sobie aktywność z poziomu ducha zwaną Duchowym Tchnieniem. Uświadomisz sobie jak wzbudzić i utrzymać ten potencjał w pasmach energii budujących Twoją istotę, aby zjednoczyć i manifestować siebie w duchu jako jeden sen – jedno życie – jedno DNA.

Zapraszam na wspólny strumień świadomości w postaci czterogodzinnego warsztatu przez internet.


Idea i działanie będą dotyczyły wzorcowania pola rodu i uwalniania siebie oraz członków rodziny od pieczęci systemowych mających wpływ na funkcjonowanie rodziny oraz tworzących zaburzenia energetyczne istoty ludzkiej.


W trakcie spotkania będę poruszał zagadnienia z wzorcowania pola morfogenetycznego całego RODU LUDZKIEGO, jakie przeprowadzałem w procesie wzorcowania pól informacyjnych w skali makro, w celu umożliwienia powrotu istoty ludzkiej do prawzorca tzw. Adama i Ewy oraz unifikacji pierwiastków męskiego i żeńskiego, jako PIERWOWZORY funkcjonowania członków każdego z rodów istoty ludzkiej w pokoleniowych schematach rozwoju człowieka.


Warsztat jest skierowany do osób, które chcą wejść w świadomość informacyjną pola rodu swojej rodziny oraz zrównoważyć przepływy informacyjne we wspólnych zbiorach doświadczania z innymi członkami rodu, przez co uzdrowić relacje rodzinne.


Ponadto uwolnić destruktywne – w kontekście budowania potencjału kreacji i rozwoju zależności energetyczne, które czynnie i biernie działają jako wzorce z nieuwolnionych zapisów doświadczeń z przeszłości w polu, mające bezpośredni wpływ na teraźniejszość, oddziałując jednocześnie na przyszłość. Tworząc z tego powodu szereg uwarunkowań przenoszących się w postaci niewzorcowej informacji w kodzie DNA i przejawiających się jako różnego rodzaju energetyczne (umysłowe, mentalne), neurologiczne oraz fizyczne dysocjacje i choroby.

Zapraszam na wspólny strumień świadomości w postaci dwóch cotygodniowych trzygodzinnych warsztatów przez internet.


Wspólne zajęcia będą dotyczyły budzenia i rozwijania potencjału percepcji tzw. spostrzegania pozazmysłowego – nadzmysłowego.


Czym są podróż astaralna, mentalna, świadomy sen; jakie są różnice i czy ich praktykowanie jest bezpieczne dla funkcjonowania istoty ludzkiej? Odpowiedzi na te pytania będą wstępem wykładu oraz wspólnych energetycznych działań praktycznych. Ponadto będę poruszał temat schematu w jaki sposób przemieszcza się świadomość po wymiarach, poziomach i warstwach rzeczywistości, jakie czynniki decydują o zakotwiczeniu się uwagą na konkretnym z poziomów i możliwości eksploracji danej przestrzeni. Odpowiem również na pytanie, jak wzorcować konkretne części istoty, aby uruchamiać w sobie możliwości jasnowidzenia, jasnosłyszenia, jasnoczucia i jasnowiedzenia względem naturalnego potencjału intuicji.


W trakcie warsztatu omówię techniki przenoszenia świadomości poza obszar ciała fizycznego potocznie określane „wychodzeniem z ciała” w obszary astralne, mentalne oraz duchowe.


W części praktycznej zostanie przeprowadzony wspólny proces wzorcowania wielopoziomowych struktur istoty odpowiedzialnych za spostrzeganie pozazmysłowe i rozumienie pojawiających się w przestrzeni energetycznej informacji. Ponadto wspólnie będziemy mentalnie wchodzili w Horyzont Zdarzeń – obszar czystej świadomości i kreacji.

Wzorcowanie Pola Rodu

Budzenie Percepcji Nadzmysłowej

SZCZEGÓŁY
KUP TERAZ
SZCZEGÓŁY
KUP TERAZ

Zapraszam na wspólny strumień świadomości w postaci czterogodzinnego warsztatu przez internet. Idea i działania będą dotyczyły omówienia i wzorcowania ciała przyczynowego i egzystencjalnego istoty ludzkiej.


Podczas warsztatu omówię mechanizmy powodowania zdarzeń, które zachodzą w ludzkim życiu, w oparciu o strukturę ciała przyczynowego i egzystencjalnego. Podam zależności między skutkowaniem ducha, a przyczynowością duszy oraz jak te poziomy wzajemnie na siebie oddziałują mogąc się wspierać działając w jedni, lub działać niezależnie zaburzając rozwój. Przedstawię jaki to ma wpływ na realizację indywidualnych potrzeb i celów egzystencjalnych człowieka.


Dzięki umiejętności wchodzenia świadomością w skutki można nie tylko poznać przyczyny tego, co się wydarza w życiu, ale i w bardzo łatwy – bezpośredni sposób wzorcować każdą płaszczyznę istnienia istoty zwłaszcza na poziomie niższego ja oraz duszy, ponieważ umożliwia to właściwe, synchroniczne powodowanie zmian w każdej płaszczyźnie egzystencji ludzkiej niezależnie od indywidualnych potrzeb i celów.Podróż ku przyczynie. Chodzenie po skutkach.

PULS ZIEMI Synchronizacja z istotą Ziemi

SZCZEGÓŁY
KUP TERAZ

Zapraszam na wspólny strumień świadomości w postaci dwugodzinnego warsztatu przez internet. Idea i działania będą dotyczyły omówienia i wspólnego przeprowadzenia procesu wewnętrznej synchronizacji z elementami żywiołów, by połączyć się organicznie z istotą Ziemi.


Pierwotne siły, które stoją u zarania dziejów wszechświata jako podstawowe tworzywo jego budowy i przejawu na płaszczyźnie fizycznej, mają ogromny wpływ nie tylko na procesy planetarne, ale również na całe stworzenie, ponieważ za sprawą eteru tworzącego obszar przestrzeni fizycznej wszystko jest ze sobą połączone nierozerwalnymi cyklami. Działania, które podczas spotkania będziemy przeprowadzali są niezwykle wartościowe w wielu aspektach. Następuje w nim proces zjednoczenia żywiołów w istocie ludzkiej, podłączając ją pod źródła pięciu elementów: drzewa, ognia, ziemi, metalu i wody, scalając następnie mechanizmy cyklu w przestrzeni eteru.

KUP TERAZ
SZCZEGÓŁY

MATEMATYKA JEDYNA.

Boska Matryca i prawzorce w numerologii urodzeniowej

Program warsztatu skupia się na zasadach funkcji matematyki w działaniu wszechświata w skali od mikro do makro oraz w tworzeniu i powodowaniu całą istotą ludzką, naturalnie predestynując ją do określonego charakteru, cech osobowości, działań, reakcji… Ograniczeń oraz zdolności.


Podczas spotkań będę omawiał czym jest matematyka dla funkcjonowania kosmosu i istot w nim zamieszkujących w oparciu o archetypy cyfr tworzących określone sekwencje, które jako gotowe algorytmy bezpośrednio wpływają na wszystkie struktury informacyjne utrzymując, burząc lub budując porządek rzeczy w danym energetycznym układzie. Jednocześnie przedstawię sekwencje do samodzielnego wzorcowania struktur w obszarze ich oczyszczania i zasilania.


Omówiona zostanie również Boska Matryca, na czym polega jej działanie i aktywacja za pośrednictwem algorytmów energii Trzynastu Promieni.


Ponadto uwaga uczestników zostanie skierowana na zasady funkcjonowania nauki o numerologii urodzeniowej, której matematyczny skutek telemetrii z poprzednich inkarnacji koduje matryce w ciele morficznym, cechując tym samym człowieka zachowanie, jego umiejętności, wady i zalety, mocne strony i słabości jako przyczynowość planu duszy w kontekście co ma do zagospodarowania doświadczeniem w obecnym wcieleniu.

SZCZEGÓŁY
KUP TERAZ

CIEMNE I JASNE ZWIERCIADŁO ISTNIENIA. Reagowanie z poziomu natury ludzkiej oraz wzorcowanie reguł pasm energii.

Zapraszam na wspólny strumień świadomości w postaci dwóch dwugodzinnych warsztatów przez internet. Warsztat w głównej mierze ma charakter praktyczny – inicjujący procesy równoważenia istoty ludzkiej na wszystkich poziomach bytu.


W trakcie spotkań zostaną przeprowadzone działania oczyszczania i wzorcowania poziomu natury ludzkiej – mającego bezpośredni wpływ na psychikę oraz układ nerwowy, przez co podświadome – samowolne reagowanie emocjonalne, będące przyczyną m.in. chorób i dysfunkcji psychicznych, również układów i narządów ciała fizycznego. Ponadto zostanie przeprowadzony wspólny proces wzorcowania reguł pasm tworzących to czym jest w swojej istocie, czym stanowi i wyraża się człowiek.

SZCZEGÓŁY
KUP TERAZ

SAMOWYRAŻANIE

I TRANSCENDENCJA BYTU.

Emanacja twórcza

Zapraszamy na wspólny strumień świadomości w postaci dwóch dwugodzinnych warsztatów przez internet. Warsztat będzie poruszał aspekty wyrażania się człowieka, jako nieograniczonego twórcy siebie i swojej rzeczywistości.


W trakcie spotkań będą omówione zasady wyrażania i samowyrażania się istoty w obrębie tego, czym dysponuje jako kreator, oraz możliwości poznawania i doświadczania rzeczywistości poza umysłem oraz funkcją zmysłów, jako transcendentny wolny od rozumowych uwarunkowań byt. Byt, który dzięki roli metafizyki łączy aktywny aspekt ducha z tym, co materialne.W trakcie procesów na strukturach będą usuwane programy i wzorcowane wybrane archetypy pasm w matrycach służących wyrażaniu się, by mogło ono odbywać się w sposób swobodny, a co za tym idzie, by mogła zacząć działać w istocie Emanacja Twórcza.

SZCZEGÓŁY
KUP TERAZ

Odzyskanie Duchowego Dziedzictwa

Otworzysz w sobie księgę z archiwum wiedzy dotyczącej Twojego “Duchowego Dziedzictwa”, byś przy świadomym odkrywaniu samego siebie i zwiększonym potencjale energetycznym i mentalnym zaczął pisać jej nowe rozdziały.

Wspólnie wrócimy do praidei tego czym jest istota ludzka, jak funkcjonuje z poziomu duszy oraz ducha, w jakim celu przejawia się istnieniem i jaki to ma wpływ na jej osobisty rozwój, a także ten w skali makrokosmosu.

Epoka Wody - Era Wodnika

Idea i działanie będą dotyczyły wzorcowania pola rodu i uwalniania siebie oraz członków rodziny od pieczęci systemowych mających wpływ na funkcjonowanie rodziny oraz tworzących zaburzenia energetyczne istoty ludzkiej.

Wzorcowanie Pola Rodu

SZCZEGÓŁY
KUP TERAZ
SZCZEGÓŁY
KUP TERAZ
SZCZEGÓŁY
KUP TERAZ

Budzenie Percepcji Nadzmysłowej

Wspólne zajęcia będą dotyczyły budzenia i rozwijania potencjału percepcji tzw. spostrzegania pozazmysłowego – nadzmysłowego.

Idea i działania będą dotyczyły omówienia i wzorcowania ciała przyczynowego i egzystencjalnego istoty ludzkiej.


wkrótce zapisy ...

Podróż ku przyczynie. Chodzenie po skutkach.

Matematyka Jedyna

SZCZEGÓŁY
KUP TERAZ
JESTEM ZAINTERESOWANY
JESTEM ZAINTERESOWANY

wkrótce więcej informacji ... zapisz się poniżej na listę zaintereswanych

Wybierz pakiet dwóch warsztatów Piotra 10% taniej

Odzyskanie Duchowego Dziedzictwa

+

Epoka Wody - Era Wodnika

KUP TEN PAKIET
KUP TEN PAKIET
KUP TEN PAKIET

650 zł 585zł

Odzyskanie Duchowego Dziedzictwa

+

Wzorcowanie Pola Rodu

500 zł 450 zł

Odzyskanie Duchowego Dziedzictwa

+

Budzenie Percepcji Nadzmysłowej

600 zł 540 zł

KUP TEN PAKIET
KUP TEN PAKIET
KUP TEN PAKIET


Epoka Wody - Era Wodnika

+

Wzorcowanie Pola Rodu

Epoka Wody - Era Wodnika

+

Budzenie Percepcji Nadzmysłowej


Wzorcowanie Pola Rodu

+

Budzenie Percepcji Nadzmysłowej

650 zł 585 zł

500 zł 450 zł

550 zł 495 zł

Wybierz pakiet 3, 4 lub 7 warsztatów Piotra do 25% taniej

KUP TEN PAKIET
KUP TEN PAKIET
KUP TEN PAKIET

1150 zł 850 zł

PAKIET 4 WARSZTATÓW

PIOTRA PYTLA

Odzyskanie Duchowego Dziedzictwa

+

Epoka Wody - Era Wodnika

+

Wzorcowanie Pola Rodu

+

Archiwum mindbodyspirit.pl

925 zł 750 zł

875 zł 690 zł


Odzyskanie Duchowego Dziedzictwa

+

Epoka Wody - Era Wodnika

+

Wzorcowanie Pola Rodu

+

Budzenie Percepcji Nadzmysłowej

PAKIET 8 WARSZTATÓW PIOTRA PYTLA


Odzyskanie Duchowego Dziedzictwa

+

Epoka Wody - Era Wodnika

+

Wzorcowanie Pola Rodu

+

Budzenie Percepcji Nadzmysłowej


Podróż ku Przyczynie

+

Puls Ziemi

+

Matematyka Jedyna

+

Ciemne i jasne zwierciadło istnienia


KUP TEN PAKIET

2400 zł 1800 zł

Piotr Pytel

Nazywam się Piotr Pytel, od wielu lat poruszam się świadomością między różnymi energetycznymi dymensjami tworzącymi wszechświat, badając jego strukturę i zależności mające wpływ na funkcjonowanie w zróżnicowanych wibracyjnie płaszczyznach istnienia. Moje liczne doświadczenia opisałem w książce „Światłopodobny”. Dzięki wiedzy jaką zgromadziłem przez szereg osobistych doświadczeń oraz tej, która została mi przekazana przez świadome istoty z poziomów wyższych mentalnych oraz moje źródło, stworzyłem kompletną metodę wielopoziomowego działania KODAMI ŚWIATŁA. Terapie elementarne kodami światła są kompletną odpowiedzią na wszelkie dysharmonie energetyczne w jakich człowiek może się znaleźć. Metoda 3.6.9, którą opracowałem pomaga oczyścić i odblokować złogi energetyczne, a także odtwarzać uszkodzone struktury na płaszczyźnie energii i niwelować różnorakie zaburzenia, harmonizując istotę na każdej płaszczyźnie jej funkcjonowania, czyli na poziomach: MATERIA, ENERGIA, DUCH. Zatem ciało fizyczne, ciała subtelne, niższe i wyższe JA, zasilając struktury w konkretny pakiet informacji energetycznych tam, gdzie jest to konieczne.


Choroby i różnego rodzaju zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu powstają na skutek braku przepływu energii i zasilania odpowiednich struktur odpowiedzialnych za prawidłowy pobór i dystrybucję energii w układach. Tyczy się to zarówno ciał subtelnych, czakr, meridianów, ciała fizycznego jak i pól świadomości tworzących psychikę, która może w różnych okolicznościach ulegać dysocjacjom mającym bardzo negatywny wpływ na życie człowieka. Te zaburzenia energetyczne mają bardzo często podłoże w różnego rodzaju nieuświadomionych wewnętrznych konfliktach, na których płaszczyźnie powstają sprzeczności w komunikacji między poszczególnymi częściami istoty np. (niska samoocena, brak samoidentyfikacji, brak akceptacji, wypieranie jakiejś części siebie etc.), które mogą prowadzić do poważnych chorób fizycznych, psychicznych, a nawet autodestrukcji.


Terapie KODAMI ŚWIATŁA są na to naturalną odpowiedzią. Moja praca polega na ścisłej współpracy z osobą potrzebującą pomocy, a dzięki wskazówkom jakie przekazuję, każda osoba może później samodzielnie pracować nad sobą, przez co okres terapii może się znacznie skrócić. Ruch energii w polu informacji i zaangażowanie własnej świadomości są najważniejszymi czynnikami zoptymalizowanego działania.JESTEŚ WŁASNYM PANACEUM.Wgląd w siebie i samopoznanie związane w razie konieczności z działaniem, to klucz do zjednoczenia wszystkich poziomów własnego istnienia i poznania transcendentnej zasady bytu.Wszystko czego potrzebujesz by być zdrowym i szczęśliwym człowiekiem masz już w sobie. Pomogę Ci dotrzeć do tej części Ciebie, w której odnajdziesz swój pierwotny potencjał samoświadomości, samostanowienia, samoidentyfikacji i jedności z własnym źródłem, który w naturalny sposób może uruchomić procesy samouzdrawiania w każdym aspekcie Twojej istoty.

Opinie po warsztatach

5 / 5

Klaudia

Bardzo wartosciowa wiedza na poziomie umyslu, a na poziomie duchowym niesamowite przezycie przebywania w strumiueniu energii i w obecnosci Ducha. Po przeprowadzeniu procesu doznalam wiary, ze wszystko jest mozliwe i ze wszystko jest lepiej itd. Odczulam ewolucje emocji i uczuc i doswiadczylam potencjalow radosci, szacunku, troski i milosci. Rozwoj w czystej postaci! Doceniam tez bardzo prowadzenie przez Piotra, gdzie dal czas na pytania i na wszystko odpowiadal doglebnie.

To co mówi Piotr jest dla mnie jak wiedza którą znam, ale o niej zapomniałam. Doświadczenie wzorcowania odczuwam bardzo fizycznie . Po samym procesie zobaczyłam siebie w 7 ujęciach, z każdej strony. A potem wieczorem przyszedł stary ogromny lęk, ale odrazu włączył mi się schemat pracy z emocjami i to przetransformowałam, zamiast jak kiedyś pogrążyć się w nim. POKAZAŁA się nieustraszoność.

Renata Liss

4 / 5

Wiedza i praktyka z wysokiej półki. Ja jeszcze dorastam do tego, a raczej muszę połatać wiele dziur w procesie, bo skoro tu jestem to część mnie jest na to gotowa, ale Piotr wspaniale pomaga zidentyfikować całość.

Roman Dawidowski

5 /5

opinia po warsztcie "Budzenie Percepcji Nadzmysłowej"

opinia po warsztcie "Wzorcowanie Pola Rodu"

opinia po warsztcie "Wzorcowanie Pola Rodu"

5 / 5

Agnieszka Suleiman

Polecam ten warsztat tak jak i poprzednie. Kolejne owocne spotkanie z Piotrem i grupa osob rozwijajacych sie. Niesamowicie "wciagnal" mnie dzis ten wspolny strumien! Doslownie zobaczylam drzewo zasadzone i za milisekunde Piotr powiedzial, ze sa drzewa i nasiona itd. Pozniej zaczal padac deszcz podlewajacy ta moja kreacje i Piotr powiedzial, ze widzi u niektorych ze pada... Ogolnie cos wspanialego ten warsztat Dziękuję

Dziękuję za możliwość spotkania na warsztatach z Piotrem, jego wiedza , osoba , postawa są dla mnie taką esencją moich kilkuletnich poszukiwań, konkret, wspaniale było w tych spotkaniach uczestniczyć, czekam na następne

Renata Wacławska

5 / 5

Miałam możliwość wziąć udział w warsztatach na żywo tylko w I części. W czasie edycji kolejnych dwóch byłam niestety poza zasięgiem dlatego cieszę się, że jest możliwość z korzystania z zapisu tych warsztatów i "przerobienie" materiału w odpowiednim czasie.Warsztaty uważam za bardzo ciekawe i ważne w poszerzaniu świadomości i osobistego rozwoju.

Danuta Nowaczyk

5 /5

opinia po warsztcie "Budzenie Percepcji Nadzmysłowej"

opinia po warsztcie "Epoka Wody - Era Wodnika"

opinia po warsztcie "Epoka Wody - Era Wodnika"

5 / 5

Grażyna Felińska

Wspaniały . Otrzymałam bezpieczne narzędzia do doświadczania we wzrastaniu oraz budowaniu równowagi i harmonii na wszystkich płaszczyznach. Z przestrzeni serca jestem wdzięczna. Pozdrawiam

To jest to czego szukałem , ale jak zauważyłem praktycznie ludzie, którzy uczestniczą w warsztatach już mają jakąś wiedzę na ten temat. Ja jestem całkowicie zielony. Ponadto szkoda, że nie można pobrać pliku video mógłbym wracać kiedy potrzebuję do nurtującego mnie zagadnienia.

Tadeusz Domiter

5 / 5

Bardzo fajne warsztaty, podoba mi sie sposob prowadzenia a takze interakcja z uczestnikami. To doswiadczenie ugruntowalo moja wiedze co ciekawe dla mnie potwierdzilo moje wlasne przemyslenia ale takze w znacznym stopniu poszerzylo wiedze. Pierwszy raz udalo mi sie byc swiadomoscia w srodku dnia (do tej pory podobne stany osiagalne byly dla mnie tylko w godzinnach rannych po pierwszym obudzeniu) wczesniej pomimo staran i medytacji nie udalo mi sie zaskoczyc tak jak nad ranem. (...)

Anna Maria Zybert

5 /5

opinia po warsztcie "Odzyskanie Duchowego Dziedzictwa"

opinia po warsztcie "Odzyskanie Duchowego Dziedzictwa"

opinia po warsztcie "Odzyskanie Duchowego Dziedzictwa"

5 / 5

Henryk Potrykus

Witam, tak wiedza i ćwiczenia były wartościowe ponieważ jednak poruszane tematy są zaawansowane to człowiek potrzebuje czasu aby je zrozumieć. Myślę, że wiedza byłaby lepiej przyswajana gdyby Piotr mówił ciut wolniej, używał prostszego języka czasami i prostszych przykładów na zobrazowanie tego o czym mówi. Po prostu często sens wypowiedzi gubi się w gąszczu terminologii.

Urszula

5 / 5

Przekazana przez Piotra wiedza jest nie tylko wartościowa ale i unikalna a czystość przekazu tej wiedzy jest inspiracją sama w sobie.Tu się działy rzeczy trudne do ogarnięcia tzw. racjonalnym umysłem bo jak wyjaśnić to, że kiedy w trakcie wykładu pojawia mi się w głowie pytanie to albo Piotr zaczyna na nie w tej samej chwili odpowiadać albo ktoś z uczestników podnosi swoją własną kwestię a ona prowadzi Piotra do odpowiedzi na moje pytanie? Gdyby to się zdarzyło raz to byłby to zdroworozsądkowy przypadek. Ale to się dzieje na KAŻDYM wykładzie Piotra na żywo, raz po raz. Zaczynam do tego przywykać :-)

Robert Adalbert

5 /5

opinia po warsztcie "Odzyskanie Duchowego Dziedzictwa"

Super. Piotr ma, jak widać b dużą wiedzę, którą w tak krótkim czasie trudno przekazać. Ja jestem jego informacjami zainspirowany i zafascynowany, są one kompatybilne z tym czego szukam i co już wiem. Dziękuję Tobie Pawle za jego odkrycie dla mnie, będę teraz zapoznawał się z tym co ma Piotr na swojej stronie. Dzięki również za wspaniałą organizację. Pozdrawiam.

opinia po warsztcie "Epoka Wody - Era Wodnika"

opinia po warsztcie "Budzenie Percepcji Nadzmysłowej"

KSIĄŻKI

Światłopodobny: Psychologia Różnorodności w Jedni - Piotr Pytel

Książka jest kontynuacją zapisów doświadczeń Autora dotyczących jego niefizycznych eksploracji, zawartych w pierwszym tomie – Światłopodobny: Kosmos ma Twoje imię. Autor w książce tej po rozpoznaniu się doświadczeniami w praidei przywodzi istotę ludzką do podstaw tego, czym jest w ujęciu ideowym i energetycznym reguł i argumentów pasm energii, które jako ludzka dusza budują jego umysł, myśli i emocje, czyli psychikę. Autor charakteryzuje czym są w istocie bliźniacze dusze i jaki mają one wpływ na duchowy, energetyczny i fizyczny rozwój człowieka, w kontekście samoidentyfikacji i odzwierciedlania się w jego realnym życiu, na podstawie jego wewnętrznych cech budujących nie tylko jego osobowość, ale całą rzeczywistość, w której doświadcza. Autor tak jak w poprzedniej książce na podstawie własnych doświadczeń podaje metody samodzielnej pracy w obrębie własnej istoty – tu: wzorcowania pasm i utrzymania się w wewnętrznej spójności duchowo-energetyczno-fizycznej, którą nazywa Duchowym Monolitem. Ponadto opisuje swoje interakcje z przedstawicielami hierarchii istot demonicznych zamieszkujących ciemny wszechświat. Model rzeczywistości w jakiej żyją oraz czym kierują się, zniewalając i kontrolując inne istoty, jednocześnie opisując swoją własną tzw. Ciemną Przemianę, na którą pozwolił, aby dokonała się w nim samym, by móc prowadzić określone działania w skali makro tego multiwersum… Z anihilacją światów i stworzeniem nowego wszechświata włącznie. Jak i dlaczego do tego doszło, dowiesz się właśnie z tej książki. Książka porusza wiele innych ciekawych, ale i istotnych tematów ważnych do uruchomienia pełnego potencjału istoty, takich jak: samostanowienie duchowe, umiejętność korzystania ze swojego tzw. energetycznego imienia, oraz praca z ciałem egzystencjalnym – odpowiedzialnym w istocie za kreślenie wątków życia i realizację osobistych celów związanych z kreacją, ale przede wszystkim współodczuwaniem, współtworzeniem oraz współistnieniem międzyludzkim. Lektura książki staje się odpowiedzią, czym jest człowiek rozumny jako samoświadoma istota energetyczna HOMO NADIS. Autor podaje jej stworzoną przez siebie definicję, w schemacie transmutacji energetycznej w kontekście cyklu rozwoju świadomości.

KUP KSIĄŻKĘ OD WYDAWCY

Światłopodobny: Kosmos ma Twoje imię - Piotr Pytel

W książce tej autor na podstawie własnych doświadczeń przebywania świadomością poza ciałem fizycznym (OOBE), opisuje rolę świadomości w funkcjonowaniu wszechświata, poruszając również temat całej jego kosmologii, oraz zmian zachodzących na Ziemi, prowadzących do przejścia jej w wyższy wymiar. Reptilianie, szaraki, inne istoty pozaziemskie... Autor opisuje osobiste spotkania z przedstawicielami obcych ras oraz z energetycznymi istotami anielskimi i demonicznymi. Książka niesie informacje pomagające budzić świadomość na różnych poziomach egzystencji oraz sposoby, jak rozwijać swoją percepcję zwaną pozazmysłową – opartą na funkcjonowaniu energii pola serca. Zawiera również wiedzę dotyczącą bezpiecznych eksploracji światów astralnych i mentalnych oraz sposoby budzenia światła w ciałach subtelnych i zakotwiczania go w swojej przestrzeni. Ponadto w książce znajdują się metody, które pozwalają nawiązać kontakt na zasadach hiperkomunikacji z własnym wyższym ja, swoim źródłem oraz źródłem matrycy wszechwiedzy. Autor wskazuję także, czym jest boska kreacja i jak korzystać z potężnej mocy swojej świadomości… Zachęca do uruchomienia w sobie własnej, uśpionej mocy, mogącej posłużyć każdemu do realizacji jego celów materialnych oraz osobistych aspektów duchowych. Jednocześnie autor przekazuje kompletną metodę uzdrawiania opartą o technikę „Otwartych drzwi i okien z wykorzystaniem depolaryzacji punktu”. Książkę można traktować jako podręcznik lub przewodnik po światach astralnych, mentalnych oraz hiperprzestrzeni. Każdy zainteresowany różnie pojmowaną duchowością, ezoteryką, samoświadomością, samorozwojem i samostanowieniem; ponadto mechaniką kwantową w kontekście anatomii wszechświata, obcymi cywilizacjami, czy też zjawiskiem „out of body experience” i technikami przenoszenia świadomości w różne dymensyjnie wymiary, powinien po nią sięgnąć.

KUP KSIĄŻKĘ OD WYDAWCY

Realizacja i dystrybucja warsztatów odbywa się za pośrednictwem platformy mindbodyspirit.pl .

Regulamin Serwisu | Polityka Prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarcDowiedz się więcej