Regulamin Strony

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.mindbodyspirit.com.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

3. Administratorem Danych Osobowych (ADO) – firmą świadczącą usługę – jest firma Mind Body Investment LTD Unit 4e Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB Company number 11310086 (zwana dalej Administratorem).

4. Procesorami Danych Osobowych (PDO) czyli podmiotami, które będą te dane przetwarzać, są:

  • Mind Body Investment Paweł Dempc, 958-129-41-42; ul. Żwirki i Wigury 32/1 84-230 Rumia (właściciel domeny)
  • UAB „MailerLite” Address: Paupio 28, Vilnius, Lithuania Registration: 302942057 VAT code: LT100007448516 (właściciel serwisu mailingowego mailerlite.com)
  • Landingi Sp. z o.o., siedzibą ul. Witkiewicza 6, 44-100, Gliwice, NIP: 6762461659, REGON: 122774425, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449404 (właściciel serwisu stron lądowania landingi.pl)
  • Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 (operator płatności przychodzących)
  • Firma PayPal oznacza PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. oraz podmioty zależne i stowarzyszone (operator płatności przychodzących)
  • Zoom Video Communications, Inc. Attention: Privacy Officer 55 Almaden Blvd, Suite 600 San Jose, CA 95113

5. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2 PRZEDMIOT SERWISU

1. Przedmiotem Serwisu jest udostępnianie jego subskrybentom możliwości darmowej oraz płatnej edukacji, poprzez konferencje on-line “na żywo”, udostępnianie ich zapisów archiwalnych oraz poprzez sprzedaż kursów, szkoleń oraz konferencji.
2. Treści prezentowane na stronie www.mindbodyspirit.com.pl oraz mindbodyspirit.pl nie mogą być absolutnie traktowane jako porada medyczna ani jako opinia medyczna w przypadku jakiegokolwiek problemu zdrowotnego lub sposobu leczenia. Nawet jeżeli opis opublikowany w artykule lub na nagraniach audio i video oraz webinarach  jest zgodny z aktualną wiedzą medyczną, może nie mieć zastosowania do konkretnego przypadku chorobowego, objawów czy terapii. Słuchacz powinien pamiętać, iż pomocy w kwestiach dotyczących zdrowia powinno się zawsze szukać w kontakcie z fachowcem, a więc lekarzem, farmaceutą, fizjoterapeutą lub pielęgniarką. Zamieszczone w witrynie informacje nie mogą być podstawą do przeprowadzenia samo diagnozy, leczenia ani podejmowania jakichkolwiek działań związanych ze zdrowiem. Nie są one także w stanie zastąpić wizyty u lekarza, lekarza weterynarii czy też farmaceuty.
3. Informacje przedstawione na niniejszej stronie oraz przedstawiane podczas konferencji on-line i ich zapisów archiwalnych mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu twórców serwisu. W zawiązku z powyższym Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie tych treści.

§ 3 KORZYSTANIE Z USŁUG BEZPŁATNYCH SERWISU

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą uczestniczyć w konferencjach on-line oraz oglądać zapisy archiwalne tych konferencji.

2. Do realizacji tych usług konieczne jest zarejestrowanie się do Newslettera zgodnie z Polityką Prywatności.

3. Subskrybent będzie każdorazowo informowany poprzez email o zbliżających się wydarzeniach. W celu wzięcia udział w takim wydarzeniu, Użytkownik musi wypełnić specjalnie przygotowany formularz.

4. Wypełnienie formularza, nie gwarantuje udziału w konferencji on-line, gdyż pokoje konferencyjne mają ograniczoną ilość miejsc – obowiązuje zasada “kto pierwszy, ten lepszy”.

5. Organizator konferencji on-line nie odpowiada za:
– brak wolnych miejsc na konferencji online,
– jakiekolwiek trudności techniczne,
– przekazywane treści przez zaproszonych prelegentów,

§ 4 KORZYSTANIE Z PŁATNYCH USŁUG SERWISU

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą uczestniczyć w płatnych konferencjach oraz kupować kursy i szkolenia promowane przez stronę www.mindbodyspirit.com.pl oraz mindbodyspirit.pl

2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.

3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.

4. Każde zamówienie weryfikowane poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności (dostępnymi przez Serwis Przelewy24 oraz PayPal) tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia. Sprzedaż produktu „Witalne Poranki Vital Academy” odbywa się przez platformę Stripe, a sprzedający wykorzystuje w tym celu dodatkowo usługę easycart.pl, w ramach której realizowana jest płatność (strona zakupu). Użytkownik, podając dane na stronie zakupu, zgadza się na ich przekazanie do EasyCart oraz Stripe zgodnie z regulaminem i polityką prywatności, które to dokumenty są podlinkowane na stronie koszyka.

6. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane:

a. Serwisowi Przelewy24 , który jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 – dla płatności na rzecz Mind Body Investment LTD

b. Serwisowi PayPal – PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. oraz podmioty zależne i stowarzyszone – dla płatności na rzecz obu podmiotów

Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez www.przelewy24.pl oraz www.dotpay.pl oraz www.paypal.com

7. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu jest droga elektronicza (wysłanie dostępu do produktu na podany podczas składania zamówienia adres email).

8.Użytkownicy mogą otrzymać Rachunek po dokonaniu transakcji. Do otrzymania Rachunku niezbędne jest podanie danych, które powinny się pojawić. Aby otrzymać Rachunek należy wysłać maila na adres info@mindbodyspirit.com.pl

9. Faktury będą wystawiane przez:

Mind Body Investment LTD
Unit 4e Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB
United Kingdom
company number: 11310086

10. Użytkownicy w ramach dokonanej transakcji otrzymują bilety na Webinar/Kurs lub bilety na Webinar/Kurs wraz z zapisem spotkania lub sam zapis spotknia. Każde spotkanie jest nagrywane i udostępnione tylko on-line na specjalnie przygotowanej stronie internetowej i zabezpieczone hasłem dostępu (servis invanto.com)

11 Wszelkie materiały VIDEO oraz treści tekstowe udostępnione na stronie www.mindbodyspirit.com.pl mindbodyspirit.pl oraz invanto.com są chronione prawami autorskimi i bez zgody administratora nie można wprowadzać do pamięci komputera, internetu i innych sieci komputerowych.

§ 5 KONKURSY I NAGRODY

1. Podczas konferencji on-line będą organizowane różne konkursy oraz będą rozdawane nagrody.

2. Sposób rozdawania nagród oraz wyłonienia zwycięzców konkursów, będzie każdorazowo określany i omawiany przez Organizatora na konferencji lub na specjalnie przygotowanych stronach www.

3. Zwycięzca konkursu ma prawo odmówić przyjęcia nagrody bez podawania przyczyny.

4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenie się z wartościowych nagród z właściwym Urzędem Skarbowym przez zwycięzcę konkursu.

5. Organizator wyśle nagrody do zwycięzców na własny koszt lub zostaną przekazane w postaci elektronicznej – wiadomość email z dostępem do produktu.

6. Jakiekolwiek zgłoszenia dotyczące konkursów oraz nagród będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 6 REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną na adres email: info@mindbodyspirit.com.pl.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.

3. Każdemu Użytkownikowi zamawiającemu produkt przysługuje prawo do zwrotu w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

4. Zwrot pieniędzy odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z prawa zwrotu, podając swoje dane (imię i e-mail), nazwę produktu, datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

5. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu.

6. Zwrot Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za produkt zostanie wykonany przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

5. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.

7. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

8. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

9. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

10. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.